Danh sách do Nhà trường thực hiện dựa vào các căn cứ sau:

Câu hỏi thi về Luật trẻ em

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường Trung học phổ thông, năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện công văn số 899/PGDĐT-PT ngày 22-11-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa V/v “Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018”,  trường THCS Long Bình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018, như sau: